Hírek

Elérhetőségek

Gyermekvédelmi és jóléti szolgáltatások

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 14.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

 

A gyermekek védelmét többek között a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások biztosítják.

 

A Gyvt. 16.§-a értelmében a Gyvt-ben meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a gyámhatóság gyakorolja.

 

A Gyvt. 15.§-a meghatározza a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat.

 

A Gyvt. 29.§-a előírja, hogy a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendőtérítési díjról rendeletet alkot, valamint a rendelet tartalmai elemet is meghatározza (Gyvt. 29.§ (2) bek.)

 

A gyermek védelemi ellátásokról szóló 15/2016.(VIII.5.) rendelete szabályozza pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint a személyes gondoskodásokat.

A család-és gyermekjóléti szolgáltatást Csengőd Község Önkormányzata  a fenntartásában lévő Família Szociális Alapszolgáltatási Központon (6222 Csengőd, Dózsa György utca 22.) keresztül biztosítja.