Hírek

Elérhetőségek

Jogszabályi környezet

Alaptörvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény