Hírek

Elérhetőségek

Közlemény tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatban

KÖZLEMÉNY

 

Tisztelt Csengődi Lakosok!

  

Az elmúlt napokban a településen a tanyagondnoki szolgálat működésével kapcsolatban téves információk terjedtek.

Csengőd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (1) bekezdése alapján   a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítésére, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítására, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítésére két tanyagondnoki szolgálatot tart fenn.

 Nyomatékosan kijelentem, hogy a Família Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében működő tanyagondnoki szolgálatok nem kerülnek megszüntetésre.

Ellenkezőleg: Önkormányzat a 72/2019. (VIII.15.) Kt. határozattal döntött a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére vonatkozóan egy új tanyagondnoki gépjármű beszerzésére irányuló pályázat benyújtásáról, amely 2019. szeptember 30. napján benyújtásra került.

 

Megkérek mindenkit, hogy a köznyugalom megzavarására alkalmas téves információk terjesztését mellőzni szíveskedjen!

 C s e n g ő d, 2019. október 1.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                  Lajter Ferenc

                                                                                 polgármester