Hírek

Elérhetőségek

Közszolgáltatást végzők

  • Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást Csengőd község közigazgatási területén kizárólagosan GULYÁS és TÁRSA Építőipari, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6221 Akasztó, Deák Ferenc utca 8., cégjegyzékszám 03 09 113590, adószám: 13736899-2-03)

  • a települési szilárd hulladék, ideértve a zöldhulladékot is átvételével, elszállításával, kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződést kötött Csengőd Község Önkormányzata.